Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Kto, dla kogo i dlaczego?


Bankowy Arbitraż Konsumencki jest instytucją powołaną do życia odpowiednimi uchwałami XII Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich (uchwały w menu .Ważniejsze uchwały ZBP.). Jej celem jest prowadzenie pozasądowego postępowania rozjemczego w przypadku sporów miedzy bankami a ich klientami detalicznymi.

Utworzenie tej instytucji wynika z potrzeby wdrożenia w sektorze bankowym standardów Unii Europejskiej, a ponadto powinno umożliwić rozwiązywanie stosunkowo drobnych sporów konsumenckich w sposób tani, efektywny, kompetentny i szybki.

Bankowy Arbitraż Konsumencki działa w Polsce od wielu lat. Został powołany, by na drodze pozasądowej rozstrzygać spory między konsumentami a bankami, członkami Związku Banków Polskich. W ciągu pierwszych lat działalności na ponad 3 tysiące rozpatrywanych spraw tylko w 5 przypadkach niezadowoleni klienci odwołali się dalej do sądów powszechnych.

Na stanowisko Arbitra bankowego Zarząd Związku Banków Polskich powołał Panią Katarzynę Marczyńską.

Pani Katarzyna Marczyńska ma wykształcenie prawnicze, studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ukończyła w 1989 roku. Po studiach pracę na stanowisku aplikanta sądowego podjęła w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Potem jako sędzia pracowała w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Koninie. Od 1996 roku w Warszawie, pełni obowiązki sędzi najpierw w Wydziałach Gospodarczych Sądu Okręgowego, potem jako naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Jej doświadczenie w orzecznictwie sądowym można mierzyć liczbą ponad 1.500 spraw, w tym dotyczących bankowości. Rozstrzygała sprawy cywilne i gospodarcze, rejestrowe, procesowe, układowe i upadłościowe.

 


KDZ
Projekt i wykonanie Mavtech Group