Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Komisja Etyki Bankowej


Komisja jest powołana do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników oraz osoby, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe zasad określonych w Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej.

Komisja wydaje oceny w przypadku rozpatrywania spraw z zakresu zachowań banków we wzajemnych relacjach z innymi bankami oraz poszanowania zasad uczciwej konkurencji w prowadzonej przez banki promocji i reklamie oferowanych usług. Komisja wydaje także oceny o charakterze ogólnym na tle analizy zdarzeń występujących na rynku finansowym, które w opinii Komisji wymagają wydania oceny, a także na podstawie problemów zgłaszanych w listach przez Klientów.

Komisja składa się z 20-45 członków powoływanych w tajnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. Każdy bank może zgłosić dowolną liczbę kandydatów na członków Komisji.

Szczegółowe informacje na temat Komisji Etyki Bankowej na stronie:www.zbp.pl.

 


Prenumerata 2019
Projekt i wykonanie Mavtech Group