Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Pozostała działalność


KOALICJA Na Rzecz Bezpieczeństwa i Transparentności Obrotu Gospodarczego

Związek Banków Polskich uznając, iż nowoczesne systemy informacyjne, to przyszłość gospodarczego rozwoju kraju, od lat systematycznie organizuje i rozwija współpracę w zakresie budowy baz danych i systemów zapewniających dostęp do szerokich zasobów informacyjnych, jednak postęp w tym zakresie, wobec głębokiej informatyzacji przedsiębiorców oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa, jest niewystarczający.

Dzisiaj profesjonalne i regulacyjne wymogi prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wynikające z Nowej Umowy Kapitałowej, to możliwość bieżącego prowadzenia monitoringu procesów gospodarczych oraz stosowania nowoczesnych metod oceny ryzyka i wiarygodności kredytowej klientów.

By sprostać tym wymogom zainteresowane instytucje - wieloletni partnerzy - współpracujący w sferze rozwoju wymiany informacji postanowili utworzyć KOALICJę NA RZECZ BEZPIECZEńSTWA I TRANSPARENTNOŚCI OBROTU GOSPODARCZEGO. Wiele z tych instytucji już wcześniej z powodzeniem współdziałało na rzecz stworzenia podstaw prawnych wymiany informacji gospodarczych.

Mając świadomość kluczowego znaczenia wymiany informacji dla bezpieczeństwa i transparentności obrotu gospodarczego oraz utrzymania wysokiego tempa rozwoju gospodarczego kraju KOALICJA będzie dążyć do integracji wysiłków w zakresie budowy jednolitych, bezpiecznych platform elektronicznych, powszechnie dostępnych - przez to tańszych - uniwersalnych, opartych na wystandaryzowanych danych i jednolitych systemach wymiany informacji. Jednocześnie przewiduje się włączenie KOALICJI w realizację Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010.

Budowa jednolitej platformy technologicznej i organizacyjnej w zakresie wymiany informacji nie będzie jednak możliwa bez dokonania szeregu zmian prawnych, znoszących bariery w dostępie do danych oraz ich elektronicznej weryfikacji i udostępniania. Zakładamy w tym zakresie szeroką współpracę z instytucjami rządowymi.

KOALICJA zamierza promować rozwój przedsiębiorczości z poszanowaniem dobrych praktyk i standardów uczciwej konkurencji oraz kształtować świadomość o korzyściach dla partnerów biznesowych z funkcjonowania wiarygodnych baz danych o ich historii płatniczej (szybsze, tańsze usługi, kredyty, wysoki prestiż społeczny itp.).

W wyniku prac KOALICJI powstanie system wczesnego ostrzegania oraz powiadamiania o zagrożeniach i przestępstwach w obrocie finansowym i gospodarczym oraz chroniący obywateli i ich tożsamość, dzięki rozszerzeniu usług w zakresie przyjmowania zastrzeżeń dokumentów tożsamości oraz weryfikacji numerów tych dokumentów w zbiorze PESEL.

Do pobrania w formacie PDF: "Założenia KOALICJI".

Honorowy Patronat nad KOALICJĄ objęły Ministerstwa: Finansów, Gospodarki, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości, oraz: Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego, Generalny Inspektor Informacji Finansowej a także Krajowa Rada Notarialna.

 

 

 


KDZ
Projekt i wykonanie Mavtech Group