Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem


Jeden z największych w Polsce programów edukacyjnych, którego założeniem jest rozwój współpracy bizne­su ze szkołami wyższymi, a jego grupami docelowymi są kadra naukowa oraz stu­denci – przyszli menedżerowie i właściciele przedsiębiorstw. Program został wykreowany przez Związek Banków Polskich przy intensywnym wsparciu Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Misją programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest podnoszenie poziomu praktycznej wiedzy 

o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem.

Główne cele:

 • stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie,
 • budowa potencjału polskiej przedsiębior­czości,
 • udział w realizacji celów polskiego rządu – łączenie nauki z biznesem,
 • pogłębianie i rozpowszechnianie wzor­ców dobrych i sprawdzonych praktyk biznesowych poprzez zwiększenie prze­pływu informacji pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą,
 • wsparcie w procesach sukcesji w małych i dużych przedsiębiorstwach.

Uczestnicy:

Szkoły wyższe: 125 uczelni przystąpiło do programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem co sprawia, że swoim zasięgiem obejmujemy całą Polskę. Szkoły wyższe uczestniczą w NZB wiedząc, że połączenie umiejętności dydaktycznych i naukowych z doświadczeniami praktyki biznesowej pozwoli na lepsze przygotowanie słuchaczy do wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.

Partnerzy: instytucje, firmy i inne organizacje, mające istotny wpływ na polską gospodarkę. Partnerami są podmioty, które widzą potrzebę długofalowej inwestycji, a dzięki NZB mają możliwość zaprezentowania siebie jako istotnego elementu gospodarki w środowisku akademickim oraz w oczach potencjalnych pracowników lub kontrahentów.

Sposoby realizacji:

 • wykłady prowadzone zarówno przez praktyków reprezentujących Partnerów, jak i odpowiednio przeszkolonych doradców Centrum Informacji Gospodarczej (CIG) oraz nauczycieli akademickich,
 • Strefy NZB - stoiska gdzie prezentowana jest działalność Partnerów programu NZB,
 • konferencje uczelniane i biznesowe, które otrzymały patronat programu NZB,
 • szkolenia dla pracowników naukowych,
 • skrypt dla studentów oraz nauczycieli akademickich; szeroka dystrybucja innych materiałów informacyjnych,
 • spotkania i debaty na tematy ekonomiczne; udział w wielu innych konferencjach organizowanych przez Partnerów,
 • organizacja ogólnopolskich konferencji NZB oraz tworzenie rad konsultacyjnych projektu,
 • prezentacja programu w mediach akademickich i nieakademickich oraz inne formy promocji (w tym poligrafia, media społecznościowe),
 • współpraca międzynarodowa,
 • praktyki studenckie u Partnerów programu,
 • szkolenia e-learningowe,


Więcej: www.nzb.pl

 


KDZ
Projekt i wykonanie Mavtech Group